امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

-تابستانی-و-کاهش-ترافیک-استانبول.gif 

میلیون ها نفر از دانش آموزان مدارس کلی استانبول ترکیه از تعطیلات تابستانی استقبال کردند و این به معنی ترافیک کمتر و نکته مثبتی برای گردشگران تور استانبول در تابستان باشد. بیش از 17 میلیون دانش آموز مدارس استانبول که با شروع فصل تابستان پایان ترم دوم خود را جشن گرفته آماده تعطیلات تابستانی خود می شوند.

آغاز تعطیلات تابستانی دانش آموزان استانبول نه تنها برای آنها خوشایند است بلکه از طرف مردم ساکن شهرهای بزرگ مورد استقبال قرار گرفته است. با توجه به مشکل خوردن برخی از امداد رسانی ها بدلیل ترافیک و وجود حدود 17000 اتوبوس برای حمل و نقل دانش آموزان استانبول در دو نوبت صبح و عصر و پارک آنها در حاشیه و امتداد خیابان ها برای سوار و پیاده شدن دانش آموزان که منجر به ترافیک سنگین در شهر می شد موجب استقبال مردم و گردشگران تور استانبول از این طرح شده است.

با توجه به تحقیقات و آمارهای نشان داده شده مردم استانبول تقریبا 9 روز از سال را در ترافیک سپری میکنند. شهر استانبول ترکیه به عنوان یکی از پرترافیک ترین شهرهای دنیا لقب گرفته است و رانندگان و مسافران 438 ساعت در ترافیک در سال 2014 میلادی سپری کردند و ساکنان استانبول هر یک به طور متوسط 219 ساعت در ترافیک گرفتار شده اند. اگرچه دانش آموزان به تعطیلات تابستانی می روند ولی عده ای از آنها هفته آتی تعطیلات، آزمون های مربوط به ورودی دانشگاه را دارند و برای سهولت در عبور و مرور و ترافیک، برگزاری این آزمون ها در روز یکشنبه برنامه ریزی شده است.