امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

-معروف-استانبول.jpg

سوم اکتبر روز رعایت دنیای حیوانات،یک روز بین المللی مشهور برای بهبود استانداردهای رفاه حیوانات در سراسر جهان و همچنین روز جشن فرانسیس آسیسی قدیس حامی حیوانات است. در استانبول ترکیه، روز جهانی حیوانات با افتتاح مجسمه گربه معروف به نام tombili تنبل استانبول در کادی کوی جشن گرفته شد.

پس از ثبت درخواست در سامانه chang.org،خواستار ساخت مجسمه توسط مجسمه سازان معروف برای گربه استانبول در همان جایی که در عکس خود معروف شده بود شدند. این گربه دوست داشتنی بعد از عکس خود محبوب شد که همچون یک رئیس در کنار پیاده رو نشسته است و در اکثر شبکه های اجتماعی به محبوبیت رسید. شبیه به گارفیلد تنبل میماند و تامبلی در جولای مریض شد و سپس یک ماه بعد مرد. در استانبول و ترکیه به حیوانات فربه و چاق به اصطلاح tombili می گویند.